934583706 info@proasasl.com

Obra Nova

Edificis d’habitatges, corporatius i sanitaris

Tenim una llarga experiència en construcció d’obra nova, tant en edificis d’habitatges com en cases unifamiliars i edificis corporatius.

Z

Enderrocs

Z

Estructures metàl·liques i de formigó

Z

Paleteria

Z

Paviments i revestiments

Z

Envans de pladur i falsos sostres

Z

Fusteria de fusta i al·lumini

Z

Instal·lacions elèctriques

Z

Climatització

Z

Lampisteria

Z

Pintura

Z

Façanes

Z

Cobertes

Z

Treballs verticals