934583706 info@proasasl.com

Centres Soci Sanitaris

Edificis i Instal·lacions

Hem treballat en el sector sanitari per a diferents Mútues de la nostra localitat, tant en obra nova com en reformes integrals.

Z

Enderrocs

Z

Estructures metàl·liques i de formigó

Z

Paleteria

Z

Paviments i revestiments

Z

Envans de pladur i falsos sostres

Z

Fusteria de fusta i alumini

Z

Instal·lacions Elèctriques

Z

Climatització

Z

Lampisteria

Z

Pintura

Z

Façanes

Z

Cobertes

Z

Treballs verticals

OBRES DESTACADES

Centre Assistencial
Centre Assistencial